กองบังคับการตำรวจนครบาล  4 เป็นหน่วยงานในสังกัดของกองบัญชาการตำรวจนครบาล จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2540   แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2539 โดยยุบเลิกกองบังคับการตำรวจนครบาลพระนครเหนือ กองบังคับการตำรวจนครบาลพระนครใต้ และกองบังคับการตำรวจนครบาลธนบุรี ในสังกัดกองบังบัญชาการตำรวจนครบาล และจัดตั้งกองบังคับการตำรวจนครบาล 1 ถึง 9 ขึ้นทดแทน ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2540 เป็นต้นมา..

กองบังคับการตำรวจนครบาล 4 เปิดทำการครั้งแรก ณ สถานีตำรวจนครบาลบางชัน ชั้น 3 เลขที่ 28 ซอยเสรีไทย 73 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

ปัจจุบัน กองบังคับการตำรวจนครบาล 4 ตั้งอยู่อาคาร เลขที่ 99 ถนนเสรีไทย ซอยเสรีไทย 73 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร มีเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 183.985 ตร.กม. มีสถานีตำรวจนครบาลในสังกัด 8 สถานี ประกอบไปด้วย

1. สน.หัวหมาก 17.275 ตร.กม.
2. สน.ลาด พร้าว 15.936 ตร.กม.
3. สน.วังทองหลาง 15.30 ตร.กม.
4. สน.โชคชัย 20.9 ตร.กม.
5. สน.บึงกุ่ม 16.238 ตร.กม.
6. สน.บางชัน 26.36 ตร.กม.
7. สน.ประเวศ 50.219 ตร.กม.
8. สน.อุดมสุข 21.757 ตร.กม.


 สน. หัวหมาก
 สน. โชคชัย
 สน. บางชัน
 สน. บึงกุ่ม
 สน. ประเวศ
 สน. ลาดพร้าว
 สน. วังทองหลาง
 สน. อุดมสุข
 

 กองบังคับการตำรวจนครบาล 1
 กองบังคับการตำรวจนครบาล 2
 กองบังคับการตำรวจนครบาล 3
 กองบังคับการตำรวจนครบาล 4
 กองบังคับการตำรวจนครบาล 5
 กองบังคับการตำรวจนครบาล 6
 กองบังคับการตำรวจนครบาล 7
 กองบังคับการตำรวจนครบาล 8
 กองบังคับการตำรวจนครบาล 9
 
กองบังคับการตำรวจนครบาล 4
เลขที่ 99 ซอยเสรีไทย 73 ถ.เสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทร : 0-2517-4066 แฟกซ์ : 0-2517-1795
Copyright © 2018 กองบังคับการตำรวจนครบาล 4 : Metropolitan Police Division 4, All Rights Reserved