ที่ตั้ง :
กองบังคับการตารวจนครบาล 4
 
เลขที่ 99 ซอยเสรีไทย 73 ถ.เสรีไทย
แขวง/เขตคันนายาว
กรุงเทพฯ 10230
โทร.0-2517-4066 โทรสาร 0-2517-1795
นอกจากนี้ยังประกอบด้วยอาคารชั้นเดียวอีกจานวน 2 หลัง ซึ่งเป็นที่ตั้งของงานธุรการ งานคดี และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ บก.น.4
 
แผนที่ :
กองบังคับการตำรวจนครบาล 4 : maps.google.co.th

 สน. หัวหมาก
 สน. โชคชัย
 สน. บางชัน
 สน. บึงกุ่ม
 สน. ประเวศ
 สน. ลาดพร้าว
 สน. วังทองหลาง
 สน. อุดมสุข
 

 กองบังคับการตำรวจนครบาล 1
 กองบังคับการตำรวจนครบาล 2
 กองบังคับการตำรวจนครบาล 3
 กองบังคับการตำรวจนครบาล 4
 กองบังคับการตำรวจนครบาล 5
 กองบังคับการตำรวจนครบาล 6
 กองบังคับการตำรวจนครบาล 7
 กองบังคับการตำรวจนครบาล 8
 กองบังคับการตำรวจนครบาล 9
 
กองบังคับการตำรวจนครบาล 4
เลขที่ 99 ซอยเสรีไทย 73 ถ.เสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทร : 0-2517-4066 แฟกซ์ : 0-2517-1795
Copyright © 2018 กองบังคับการตำรวจนครบาล 4 : Metropolitan Police Division 4, All Rights Reserved