policy-final

พื้นที่รับผิดชอบ

พื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 183.985 ตร.กม.

สน.หัวหมาก 17.275 ตร.กม.สน.ลาดพร้าว 15.936 ตร.กม.
สน.วังทองหลาง15.30 ตร.กม.สน.โชคชัย 20.9 ตร.กม.
สน.บึงกุ่ม 16.238 ตร.กม.สน.บางชัน 26.36 ตร.กม.สน.ประเวศ50.219 ตร.กม.
สน.อุดมสุข 21.757 ตร.กม.

สภาพพื้นที่รับผิดชอบ

พื้นที่รับผิดชอบ 183.985 ตารางกิโลเมตร
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตธุรกิจ และที่พักอาศัยติดต่อไปถึงเขตชานเมืองจำนวนประชากร ประมาณ 3 ล้านคน

ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ประมาณ 2 ล้านคน
ประชากรแฝง ที่พักอาศัยตามหอพัก อพาร์ทเม้นท์ และห้องเช่า ประมาณ 1 ล้านคน